Ako správne rozmiestniť kamery v stráženom objekte?

Pri návrhu kamerového systému sa riadime jednoduchým princípom. „S čo najmenším počtom kamier zachytiť čo najviac stráženého priestoru.“

Samozrejme, že každý z nás má iný pohľad na objekt. Inak sa na strážený objekt pozerá majiteľ, inak montážny technik, inak sused a inak potencionálny páchateľ.

Z pohľadu majiteľa objektu je dôležité, aby mu kamerový systém nenabúral estetiku, v čo najmenšej miere poškodil omietky a aby s minimálnym počtom kamier videl všetko.

Z pohľadu montážneho technika je v prvom rade dôležité aby čo najmenším počtom kamier pokryl čo najväčší priestor stráženého objektu a aby záznam z kamerového systému poskytoval majiteľovi relevantné informácie. V druhom rade, technik rieši kabeláž, tak aby optimalizoval množstvo použitých káblov a čo najmenej poškodil strážený objekt.

Sused vo väčšine prípadoch nechce, aby mal pocit, že ho majiteľ stráženého objektu sleduje, ale stretávame sa aj s prípadmi, že sused naopak chce aby kamery na vedľajšom objekte videli čo najviac aj z jeho majetku. Dôvod je jednoduchý, susedove kamery za susedove peniaze strážia aj môj majetok.

Posledný pohľad je pohľad potencionálneho páchateľa. Ten naopak na objekte hľadá miesta, ktoré kamera nevidí, alebo si aspoň myslí, že ich nevidí.

Ak je kamerový systém navrhnutý správne, prvé dva pohľady sú uspokojené v čo najväčšej miere. Pohľad suseda je vo väčšine prípadov zanedbateľný, pretože v dnešnej dobe už asi každý vie aspoň niečo o GDPR a ak nevie, tak technik pri montáži vykoná opatrenia tak, aby GDPR nebolo porušované. Pohľad potencionálneho páchateľa je pre nás tiež dôležitý. Vždy sa snažíme navrhnúť kamerový systém tak, aby sme spravili čo najviac proti jeho „požiadavkám“.

Niekoľko rád ako správne navrhnúť kamerový systém:

  • Ako prvé si dôkladne prezriete pôdorys objektu a vyznačte si miesta ktoré chcete strážiť – nezabudnite na všetky vstupy do objektu, prípadne aj príjazdové cesty. Ak si s tým neviete pomôcť, poraďte sa s odborníkom.
  • Kamery montujte na viditeľné ale aj neviditeľné miesta tak, aby sa neodhalilo celé Vaše zabezpečenie jednoduchým pohľadom na objekt.
  • S rozmiestneným kamier sa poraďte s odborníkom, aby Vám rozmiestnenie kamier optimalizoval. Možno Vám ušetrí peniaze za kamery, ktoré budú zbytočné, alebo na druhej strane Vám poukáže na bezpečnostné hrozby.
  • Zvoľte správny typ kamier a inštalujte ich do správnej výšky (nie vždy je vhodné umiestniť každú kameru na 10metrový stožiar a nie vždy je vhodné umiestniť kameru do bežného dosahu). Kamery vyberajte aj podľa hesla „ísť s bagrom na jahody je nezmysel“.

Väčšinou sa pri realizácií kamerového systému stretávame s tým, že majiteľ objektu ma už pripravenú kabeláž pre kamery, ale bohužiaľ vo väčšine prípadoch je to na nevhodných miestach. Kabeláž realizoval elektrikár pri realizácií silových rozvodov a káble naťahal tak ako si to predstavoval majiteľ. Odporúčam majiteľom, aby pred realizáciou rozvodov sa poradili s technikom, ktorý bude dodávať kamerový systém, ktorý navrhne kde a aký kábel natiahnuť. Ušetrí to značné prostriedky.

Druhý prípad realizácie je, že prídeme do novostavby a kábel nemáme žiaden, dokonca ani vhodné miesto na umiestnenie záznamového zariadenia. Samozrejme, že majiteľovi navrhneme riešenie, ale väčšinou sa to nezaobíde bez poškodenia omietok, fasády, prípadne sadrokartónových stropov, a pod.. Alebo na druhej strane musíme inštalovať nevkusné PVC lišty. V neposlednom rade, to predraží montáž kamerového systému.

Montáž v priemyselných halách, skladoch, vo výrobe je samozrejme iný prípad. V týchto priestoroch sú vo väčšine prípadoch káblové žľaby, kazetové stropy a pod.. Ale to je na iný článok.

Tak aby som to všetko zhrnul. Už pri výstavbe Vášho domu, haly, skladu, kancelárskych priestorov, myslite na nasledujúci krok. „Čo ak raz budem chcieť, alebo budem potrebovať kamerový systém?“ K realizácií kabeláže si prizvite odborníka, ktorý Vám navrhne vhodné riešenie a poradí s kabelážou. Následne navrhnutú kabeláž realizujte. Aj keď sa rozhodnete, že kamery inštalovať nebude, ale prípravu budete mať. V konečnom dôsledku ušetríte, pretože cena toho kábla, ktorý je natiahnutý pre kamerový systém je v porovnaní s opravou po dodatočnej kabeláži a cenou celkovej výstavby zanedbateľná. Síce po skončení stavebných prác Vám na miestach budúceho umiestnenia kamier visia nevkusné drôtiky, ale je to stráviteľné. Samozrejme, že aj tým drôtikom sa predísť.